Top

Библиотека
„Проф. Цани Калянджиев”
ISBN 978-954-21-0315-8

Начало

Монографична библиотека „Проф. Цани Калянджиев” е учредена от Академичния съвет през 2002 г.Публикува монографии с обем над 80 страници, включени в издателския план на ИУ – Варна, в издателски формат 60/90/16 и тираж 80 броя, с корична цена, определена от издателския съвет към ИУ – Варна. При доказан интерес и бързо изчерпване на тиража може да се организира допълнителен тираж.